Ipsos Online Panel - Sustav bodovanja

Sustav bodovanja


IPSOS VAS NAGRAĐUJE!

Jedan bod odgovara protuvrijednosti od 1 HRK ili 0,13 EUR.
Na primjer:10 bodova vrijedi 10 HRK ili 1,33 EUR, 80 bodova iznosi 80 HRK ili 10,62 EUR, a 100 bodova iznosi 100 HRK ili 13,27 EUR.BODOVE OSVAJATE ZA: Broj bodova:
Popunjavanje profilirajućih upitnika 1 do 5 bodova
Pozivanje prijatelja u članstvo panela 1 bod
Popunjavanje ankete trajanja do 10 minuta 3-5 bodova
Popunjavanje ankete trajanja do 20 minuta 6-10 bodova
Popunjavanje ankete trajanja do 25 minuta 11-15 bodova
Popunjavanje ankete trajanja do 30 minuta 16-20 bodova
Popunjavanje ankete trajanja do 35 minuta 21-25 bodova
Popunjavanje ankete trajanja do 40 minuta 26-30 bodovaIpsos zadržava pravo da prilagodi bodovanje ovisno o kompleksnosti ponuđenog upitnika.
Bodove osvajate samo za u potpunosti ispunjene ankete.

Kada sakupite minimalno 80 ili 100 bodova, imate pravo zatražiti poklon bon u vrijednosti od 80, odnosno 100 HRK ILI 10,62 EUR odnosno 13,27 EUR!
Bon šaljemo na Vašu adresu, preporučenom poštom Šaljemo nagradni bon iskoristiv u trgovačkom lancu nacionalne pokrivenost (npr. DM, Plodine)!

Bon u vrijednosti od 100 HRK ili 13,27 EUR šaljemo na Vaš e-mail, zajedno sa uputama za korištenje,  iskoristiv na preko 50 prodajnih mjesta!


Stanje svog računa provjeravate na svojim korisničkim stranicama Ipsos Online panela.
Svoj poklon bon možete zatražiti preko svoje korisničke stranice Ipsos Online panela.
U roku od 20 radnih dana ćemo Vam na Vašu adresu, odnosno e-mail poslati nagradni bon.
Sve bonove koje šaljemo preporučenom poštom, morate preuzeti osobno.
Sa bodovima koji Vam preostanu možete nastaviti skupljati nove bodove.