Sustav bodovanja


Sustav bodovanja

Sudjelovanjem u istraživanjima Ipsos Online panela možete osvojiti sljedeće bodove:

AKTIVNOST

Broj bodova

Popunjavanje profilirajućih upitnika 1 do 5
Prijava prijatelja u članstvo panela (maksimalno 10 prijatelja godišnje možete pozvati preko svog referral linka) 1
Anketa prosječnog trajanja do 10 minuta 5
Anketa prosječnog trajanja do 20 minuta 10
Anketa prosječnog trajanja do 25 minuta 15
Anketa prosječnog trajanja do 30 minuta 20
Anketa prosječnog trajanja do 35 minuta 25
Anketa prosječnog trajanja do 40 minuta 30Ipsos zadržava pravo da prilagodi bodovanje ovisno o kompleksnosti ponuđenog upitnika.
Kada sakupite minimalno 80 bodova, imate pravo zatražiti poklon bon u vrijednosti od 80 HRK.
Stanje svog računa provjeravate na svojim korisničkim stranicama Ipsos Online panela.
Svoj poklon bon možete zatražiti na način da preko svoje korisničke stranice Ipsos Online panela, u za to predviđenoj rubrici upišete željenu vrstu bona I adresu za dostavu nagradnog bona.
U roku od 20 radnih dana ćemo Vam na Vašu adresu poslati nagradni bon u vrijednosti od 80 kuna.
Bon šaljemo preporučenom poštom, morate ga preuzeti osobno.
Sa bodovima koji Vam preostanu možete nastaviti skupljati nove bodove.