Ipsos Online Panel - Uvjeti članstva

Uvjeti članstva


Uvjeti članstva


Uvjeti članstva

Uvjeti članstva u Ipsos Online panelu
1. Članom Ipsos Online panela (u daljnjem tekstu "panela") postaje se jednokratnom registracijom na web stranicama https://adriapanel.ipsosadria.com
2. Članstvo u panelu je besplatno.
3. Svaki član može imati samo jedan korisnički račun.
4. Članovi panela povremeno se pozivaju na sudjelovanje u Online istraživanjima putem elektroničke pošte, SMS poruke, društveih mreža ili notifikacija na mobilnom telefonu i za svaki ispunjeni upitnik dobivaju bodove na svoj račun u Ipsos Online panelu. Broj bodova za pojedino istraživanja varira od 1 do 80 bodova i ovisi o duljini i kompleksnosti upitnika.
5. Osim za ispunjene upitnike, članovi dobivaju bodove za popunjavanje profilirajućih upitnika nakon registracije, te po 1 bod za svakog prijatelja koji se na njihov poziv registrira kao član panela. Na taj način član panela može dobiti maksimalno 10 bodova godisnje.
6. Nakon što broj bodova dosegne 80, odnosno 100, član ih ima pravo zamijeniti za bon u protuvrijednosti 80 HRK ili 10,62 EUR, odnosno 100 HRK ili 13,27 EUR za kupnju u nekom od hrvatskih maloprodajnih lanaca.
Bodovi osvojeni sudjelovanjem u istraživanjima Ipsos Online panela se moraju upotrijebiti u roku od 1 godine, u protivnom ističu. Na primjer: bodovi prikupljeni 1. rujna 2022. vrijede do 1. rujna 2023. Nakon isteka datuma roka od 1 godine od osvajanja bodova, bodovi se poništavaju na računu korisnika i više ih se ne može iskoristiti. Bodovi se ne mogu preuzeti nakon datuma isteka. Član Ipsos Online panela dužan je sam provjeravati stanje svog računa kako bi svoje bodove iskoristio/la prije roka (datuma) isteka bodova.
7. Članstvo panelu ne uvjetuje obvezu sudjelovanja i svaki član sam odlučuje želi li prihvatiti pozivnicu za sudjelovanje u Online istraživanju.
8. Ipsos Online panel svoje članove o novostima povremeno obavještava putem elektroničke pošte, SMS poruke, poruke putem društvenih mreža ili preko notifikacije na mobilnom telefonu.

Podaci o članstvu
9. Član panela može u svakom trenutku pomoću svog korisničkog imena i lozinke obraditi i promijeniti svoj profil koji sadrži podatke o njemu ili ostale podatke potrebne za sudjelovanje u Online istraživanjima.
10. Svaki član ima pravo brisati svoje podatke ili deaktivirati svoje članstvo putem elektroničke pošte na adresi online.hr@ipsosadria.com, klikom na link u elektroničkoj pošti dobivenoj od panela ili samostalno na svom korisničkom računu Ipsos Online panela. Time se raskida ugovorni odnos.
11. Kako bi Ipsos Online panel mogao pozvati člana na sudjelovanje u Online istraživanjima, odnosno kako bi mogao stupiti u kontakt s njim, član se obvezuje stalno ažurirati podatke u svom profilu, koji su potrebni za ostvarenje poslovne svrhe ugovorene s panelom. To se prije svega odnosi na njegove kontakt podatke.

Obveze članova Ipsos Online panela
12. Kako bi mogao sudjelovati u Online ispitivanjima Ipsos Online panela, član mora sljedeće:
- Prihvatiti priložene uvjete članstva i Izjavu da pristaje da tvrtka Ipsos da upotrebljava njegove osobne podatke za prilagođenu komunikaciju i informiranje i anketiranje, te da ih pohranjuje i obrađuje u skladu s pravilima o zaštiti podataka navedenima na stranici.
- Biti fizička osoba, starija od 16 godina, koja ponuđenu uslugu panela ne koristi u poslovne svrhe;
- Ne smije navoditi netočne podatke o sebi, koji su potrebni za registraciju te za dobrovoljno sudjelovanje u Online istraživanjima;
- U članstvu panela smije biti registriran samo jedanput;
- Ne smije članstvo koje je stekao potpunom registracijom u panelu prenositi na treće osobe. Izuzetak je kada panel od člana zatraži sudjelovanje ukućana članova panela.
13. Svaki se član obvezuje postupati savjesno sa svim podacima. Član ne smije svjesno iskrivljavati svoje odgovore i rezultate istraživanja.
14. Ako član prilikom registracije navede netočne podatke o sebi, ako se uz uporabu više različitih elektroničkih adresa ili profila na društvenim mrežama više puta registrira ili ako svoju lozinku proslijedi trećim osobama, Ipsos Online panel zadržava pravo raskida suranje s trenutnim učinkom i/ili pravo isključivanja člana iz sudjelovanja u određenim istraživanjima i/ili pravo izuzimanja rezultata dotičnog člana iz trenutnog Online istraživanja. Osim toga, Ipsos Online panel zadržava pravo ukinuti članu sve bonus bodove, koje je do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Ipsos Online panel zadržava isključivo pravo na naknadu štete i izvan svega navedenog.

Odabir sudionika u ispitivanjima od strane Ipsos Online panela
15. Ipsos Online panel zadržava pravo prihvaćanja sudionika u ispitivanjima i nakon izvršene registracije.
16. Ipsos Online panel zadržava pravo odabira svakog člana, koji će biti pozvan na sudjelovanje u Online istraživanju. Ukoliko veći broj članova ispuni potrebne kriterije odabira za anketu, slijedi slučajan odabir. Također se može zatražiti pravo sudjelovanja u Online istraživanju unutar određenoga vremenskog razdoblja.
17. Pozivnica za sudjelovanje u Online ispitivanjima ovlašćuje svakog pojedinog člana; nije dopušten prijenos osobnog pristupa Online ispitivanju na treće osobe, osim u slučaju da Ipsos Online panel to izričito ne zatraži u slučajevima kad je potrebno sudjelovanje nekog od članova kućanstva.

Sudjelovanje u Online ispitivanjima / povjerljivost
18. Učlanjenjem u panelu član se ne obvezuje sudjelovati u Online istraživanjima. Međutim, član ima mogućnost sudjelovati u online-istraživanjima ako za određeno ispitivanje bude odabran kao sudionik.
19. Član može u bilo kojem trenutku prekinuti jednom započeto odgovaranje na online anketu. Također, član ima mogućnost prekinuti online anketu i nastaviti je u nekom drugom trenutku, unutar vremenskoga razdoblja koje je određeno za ispitivanje.
20. Član se obvezuje da neće pohranjivati informacije do kojih je došao putem istraživanja (izuzetak su podaci u Cache memoriji Internet preglednika), niti da će ih prosljeđivati trećim osobama.
21. Ipsos Online panel zadržava pravo da u slučaju povrede ovih obveza odmah isključi člana iz panela ili da ga neko vrijeme blokira. Time član gubi pravo na do tada prikupljen broj bodova.
22. Član se obvezuje da neće tužiti Ipsos Online panel u slučaju da treće osobe koriste Ipsos Online panel.

Odgovornosti Ipsos Online panela
23. Ipsos Online panel ne odgovara za tehničke smetnje, čiji uzrok nije u nadležnosti Ipsos Online panela, za štete u slučaju više sile ili drugih, nepredvidivih događaja ili za štete uzrokovane djelovanjem trećih osoba.
24. Panel ima pravo prekinuti usluge na određeno vrijeme iz internih razloga, primjerice u svrhu održavanja, a da član nema pravo tražiti naknadu štete od Ipsos Online panela.
25. Ipsos Online panel nije odgovoran za posljedične štete, posredne štete, neostvarene uštede, izgubljenu dobit, gubitke kamata ili štete proizašle iz iskorištavanja člana od strane trećih osoba.
26. Ako Ipsos Online panel po nalogu trećih osoba, poput ustanova za istraživanje javnoga mijenja, pokrene istraživanja u online panelu, te pozove određene članove da sudjeluju, panel ne jamči za sadržaj informacija, koje traži nalogodavac. Čim Ipsos Online panel sazna za protuzakonite sadržaje ispitivanja, više neće prihvaćati upućene naloge, odmah će prekinuti već započeta protuzakonita istraživanja i odmah ih ukloniti s panela. Zaprimljene odgovore dobivene sudjelovanjem članova neće ni uzeti u obzir niti ih proslijediti nalogodavcu.
27. Ipsos Online panel ne odgovara ni za linkove na internetske stranice niti za sadržaj tih stranica.
28. Ipsos Online panel nema nikakav utjecaj na uređivanje, odnosno naknadnu izmjenu linkova na internetske stranice, kao niti na sadržaje ponuđene na tim internetskim stranicama, uključujući tamo navedene cijene preporučenih proizvoda i usluga trećih osoba te njihovu raspoloživost.
29. Ipsos Online panel ne odgovara za točnost, potpunost, ispravnost, objektivnost i aktualnost sadržaja i mišljenja internetskih stranica, do kojih se može doći putem linkova na stranicama Ipsos Online panela.
30. Odgovornost za eventualne štete, prouzrokovane članu uslijed korištenja tih internetskih stranica, snosi isključivo vlasnik te internetske stranice. Ipsos Online panel će linkove na internetske stranice koje imaju protuzakoniti sadržaj ukloniti u što kraćem roku čim za to sazna.

Zabrana umnožavanja sadržaja Online panela
31. Upitnici te njihov sadržaj, objavljeni na Ipsos Online panelu, proslijeđeni članovima, pravno su zaštićeni. Nije dopušteno pohranjivanje, umnožavanje, obrada, izmjena, prosljeđivanje trećim osobama niti se nikako drugačije ne smiju staviti na raspolaganje ili učiniti dostupnima za javnost, čak i ako se to odnosi samo na dijelove ili izvatke iz ankete i sve to zahtijeva prethodnu pismenu suglasnost Ipsos Online panela.
32. Dopuštena je samo izrada kopije objavljenih sadržaja, koje je Ipsos Online panel stavio na raspolaganje na panelu (ali ne sadržaj ispitivanja), i to isključivo za osobne, a ne za poslovne potrebe, pod uvjetom da je vidljivo da se radi o sadržajima Ipsos Online panela, primjerice navođenjem izvora. Ipsos Online panel zabranjuje svaki drugi oblik umnožavanja, distribuiranja ili objave sadržaja bez prethodne pismene suglasnosti, a koja se može zatražiti putem elektroničke pošte na adresi online.hr@ipsosadria.com.

Prekid članstva u panelu i pravne posljedice
33. Članstvo u Ipsos Online panelu je besplatno i na neodređeno vrijeme. Član može u svakom trenutku poništiti svoje članstvo bez navođenja posebnih razloga slanjem elektroničke pošte Ipsos Online panelu (online.hr@ipsosadria.com), klikom na link za prekid članstva koji se nalazi u svakoj elektroničkoj poruci poslanoj članovima ili klikom na polje odjava na korisničkim stranicama Ipsos Online Panela.
34. Otkazivanje članstva postaje pravomoćno čim ga Ipsos Online panel zaprimi. Nakon toga panel odjavljuje člana, te on od tog trenutka više ne dobiva pozivnice za sudjelovanje u online ispitivanjima.
35. Nakon izvršene odjave (=ispisivanja), član više ne može raspolagati svojim bodovima.
36. Iz nekog važnog razloga, primjerice kod osnovane sumnje da je član prekršio uvjete poslovanja, Ipsos Online panel može članstvo u panelu i sudjelovanje u istraživanjima prekinuti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku s trenutnim stupanjem na snagu i to pismeno putem pisma, telefaksa ili elektroničke pošte. Rezultati trenutnog online istraživanja dotičnog člana u tome se slučaju više neće uzimati u obzir. Panel, također, pridržava pravo da odmah izbriše sve bonus bodove koje je član do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Panel pridržava isključivo pravo na nadoknadu štete na temelju zahtjeva.

Promjene u uvjetima poslovanja
37. Članovi će putem elektroničke pošte biti pravovremeno obaviješteni o promjenama u uvjetima poslovanja.
38. Ako su pojedine odredbe ovih uvjeta poslovanja nejasne, proturječne drugim odredbama ili općenito nevažeće, to ne utječe na vrijednost preostalih odredbi iz uvjeta poslovanja. U tom slučaju vrijede one odredbe koje najbolje odgovaraju prvobitnom smislu pojedinih odredbi.