Ipsos Online Panel - NewsLong


Prava sudionika istraživanja


Prava sudionika istraživanja

Vaša privatnost i anonimnost zajamčeni su prema strogim pravilima Uredbe EU 2016/679 (GDPR), Zakonom o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), pravilima Europskog udruženja za marketinška istraživanja (ESOMAR) - asocijacije čiji je Ipsos d.o.o. član, te norme ISO 20252:2012 za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja prema kojoj je Ipsos certificiran.

- U razdoblju dok traje istraživanje Vaši osobni podaci mogu biti povezani sa odgovorima na anketu, ali na kraju istraživanja, se trajno brišu te se odgovori prezentiraju potpuno anonimno.
- Vaši osobni podaci neće biti korišteni u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog donošenja odluka zasnovanih na takvoj obradi.
- Vaši osobni podaci neće se prenositi izvan EU.
- U svakom trenutku možete zatražiti: pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i mogućnost podnošenja prigovora nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka: Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr).Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti direktno od od Ipsos Online tima (online.hr@ipsosadria.com) te službenika za zaštitu osobnih podataka (dpo.croatia@ipsos.com).

Natrag